ഷംന കാസിമിന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഷവുമായി സവരക്കത്തി- ട്രെയ്ലര്‍ കാണാം

സംവിധായകരായ മിഷ്കിനും റാമും പ്രധാന അഭിനേതാക്കളായി എത്തുന്ന സവരക്കത്തിയുടെ ട്രെയ്ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ഷംന കാസിം മറ്റൊരു മുഖ്യ വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ജി ആര്‍ ആദിത്യയാണ്.

ഷംന കാസിമിന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഷവുമായി സവരക്കത്തി- ട്രെയ്ലര്‍ കാണാം

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>