കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം: മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഭൂരിഭാഗം ദീർഘദൂര സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് ബസ് സർവീസ് നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് പൊലീസ് നിർദ്ദേശംനൽകി.

എംസി റോഡിൽ അടൂർ വരെ മാത്രമാണ് സർവ്വീസ്.എസി ലോഫ്ലോർ ബസുകൾ പൂർണമായി റദ്ദാക്കി.

കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി.

| Kerala News | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>