700 കോടി കളക്ഷനുമായി 2.0

കളക്ഷന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ തന്നെ അമ്ബരപ്പിച്ച രജനികാന്ത് ചിത്രം എന്തിരന്‍ 2.0 700 കോടി ക്ലബ്ബില്‍. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു തമിഴ് ചിത്രം 700 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുന്നത്. ആദ്യ ദിനം കൊണ്ട് മാത്രം 115 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രമാണ് 2.0. ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനം 85 കോടിയും, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേത് കണക്കിലെടുത്താല്‍ 30 കോടിയുമായിരുന്നു കളക്ഷന്‍. ലോകമെമ്ബാടുമായി 10000 സ്ക്രീനുകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‍തത്.

റിലീസിന് മുന്‍പ് തന്നെ 370 കോടി രൂപ ഡിജിറ്റല്‍, സാറ്റലൈറ് അവകാശം വിറ്റയിനത്തില്‍ മാത്രം ലഭിച്ചു. എന്തിരന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 2.0, 543 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്.

700 കോടി കളക്ഷനുമായി 2.0

| Box Office | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>